Шин хүврлтс

Викидк сүүлин хүврлтсиг эн халхас хәләҗ болх.

Сар, өдр, шинҗ төрләр шүүх көснгт Сүүлин 1 | 3 | 7 | 14 | 30 өдрин 50 | 100 | 250 | 500 хүврлтиг үзүлх
Нуух бүртклтә кергләч | Бүрткл уга кергләчнриг Нуух | Мини ясврмудыг Нуух | Роботмудыг Үзүлх | Баһ зергин ясврмудыг Нуух | Показать РУВИКИ.Данные
18 Хөн сарин 2024 00:24-с хөөнк шин ясврмудыг үзүлх.
   
 
Товчлсн үгмүдин җигсәлт:
Ө
РУВИКИ.Данные ясвр
Ш
Шин халх үүссн бәәнә (бас хәләтн шин халхсин даралл)
б
Баһ зергин ясвр
к
Робот күцәсн ясвр
(±123)
Оңдарсн байт-кемҗән

17 Хөн сарин 2024

      12:26  Улан зала йилһәнтүүк −115 Zirick күүндән орулсн хүв-немр
 Ш    12:05  Делкән музеймудын өдр‎‎ 16 Түүк +5120 [Zirick‎; Ukhant Erdemt‎ (15×)]
      
12:05 (ода | сүүлин) +500 Zirick күүндән орулсн хүв-немр
      
07:33 (ода | сүүлин) −6 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:32 (ода | сүүлин) +270 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
  б   
07:31 (ода | сүүлин) +56 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Май сарин 18-нә байрмуд using HotCat)
  б   
07:31 (ода | сүүлин) +41 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Делкән өдрмүд using HotCat)
  б   
07:31 (ода | сүүлин) +104 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Цаһан толһан дараһар даралсн байрмудын җигсәлт using HotCat)
      
07:30 (ода | сүүлин) +17 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (→‎Холвас)
      
07:30 (ода | сүүлин) +261 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:29 (ода | сүүлин) +1582 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:20 (ода | сүүлин) +363 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:20 (ода | сүүлин) +450 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:19 (ода | сүүлин) +395 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:17 (ода | сүүлин) +340 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:14 (ода | сүүлин) −1 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
07:13 (ода | сүүлин) +535 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
 Ш    
07:09 (ода | сүүлин) +213 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (Шин халх: «'''Делкән музеймудын өдр''' — Делкән музеймудын өдрин байр җил болһн май сарин 18-нд темдглдг.»)

16 Хөн сарин 2024

 Ш    15:22  Элст (Найн Шарин цутхл)‎‎ 3 Түүк +2034 [Chaika71‎; Ulanzalata‎ (2×)]
      
15:22 (ода | сүүлин) −285 Chaika71 күүндән орулсн хүв-немр
      
09:14 (ода | сүүлин) +45 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр Царан: визуальный редактор отключён
 Ш    
09:13 (ода | сүүлин) +2274 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (Шин халх: «'''Элст''' һолнь ({{lang-ru|Элиста}}) — Хальмг Таңһчин Приют болн Целин района, Ростов муҗин Ремонтненск района нутг-девсрт урсдг һол болҗана. Һолын баһхн дунд урсхлын кесгнь Хальмг Таңһч болн Ростов муҗ|Ростов му...») Царан: визуальный редактор отключён
 Ш    09:17  Ялмта (һол)‎‎ 6 Түүк +3256 [Ulanzalata‎ (6×)]
      
09:17 (ода | сүүлин) +45 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр
      
08:59 (ода | сүүлин) −2 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (→‎Мөн үзх) Царан: правка через визуальный редактор
      
08:59 (ода | сүүлин) +49 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (→‎Мөн үзх)
      
08:58 (ода | сүүлин) −11 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (→‎Физик, һазр-зүүһин шинҗ-чинр)
      
08:58 (ода | сүүлин) −4 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (→‎Физик, һазр-зүүһин шинҗ-чинр) Царан: правка через визуальный редактор
 Ш    
08:57 (ода | сүүлин) +3179 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (Шин халх: «'''Ялмта''' ({{lang-ru|Ялмта}}) — Хальмг Таңһчин Целин района нутг-девскрт урсдг һол. Утнь — 44,6 км, ус цуглулх талвань — 424 хавтха дөрвлҗн км<ref name="zkbvu.ru">{{Cite web |url=http://www.zkbvu.ru/upload/medialibrary/fec/fec20f26ad268364bbe4bbc2b9b1c934.pdf |title=Схема комплексного использ...»)
 Ш    08:01  Шаблон:Lang-pi2‎‎ 2 Түүк +70 [Zirick‎ (2×)]
      
08:01 (ода | сүүлин) +12 Zirick күүндән орулсн хүв-немр
 Ш    
07:48 (ода | сүүлин) +58 Zirick күүндән орулсн хүв-немр (Шин халх: «{{lang|pi|{{{1}}}}}<noinclude>{{doc|Lang/doc}}</noinclude>»)
      08:00  Үрс сарин дүүцң йилһәнтүүк −4 Zirick күүндән орулсн хүв-немр
 Ш    07:40  Манҗин Михаил йилһәнтүүк +881 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (Шин халх: «'''Манҗин Михаил'''нь 1879-гч җилд Әәдрхн муҗин Лиманск района Камышово гидг сүүрт төрсмн. Төрҗ өссн һазртан олн төрлин көдлмш эркләд, хөөннь теткврт һарсмн. Манҗин Михаилас бичгдсн "Җаңһрин" хүвлврмүднь урн зокалын хүвд дуту чинртә болвчн, Манҗин...»)

15 Хөн сарин 2024

 Ш    19:02  Үрс сарин дүүцң‎‎ 11 Түүк +5418 [Ulanzalata‎; Ukhant Erdemt‎ (10×)]
      
19:02 (ода | сүүлин) +43 Ulanzalata күүндән орулсн хүв-немр (→‎Хальмгудын эн өдриг темдглх йосн)
      
18:54 (ода | сүүлин) +72 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
  б   
18:50 (ода | сүүлин) +54 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Бурхна шаҗна байрмуд using HotCat)
      
18:49 (ода | сүүлин) −4 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
18:49 (ода | сүүлин) +112 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      
18:48 (ода | сүүлин) +822 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
  б   
18:43 (ода | сүүлин) +38 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Бурхна шаҗн using HotCat)
      
18:43 (ода | сүүлин) +41 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (→‎Хальмгудын эн өдриг темдглх йосн)
      
18:43 (ода | сүүлин) +1158 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (→‎Хальмгудын эн өдриг темдглх йосн)
      
18:36 (ода | сүүлин) +2555 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
 Ш    
17:56 (ода | сүүлин) +527 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (Шин халх: «'''Үрс сарин дүүцң''' — ({{lang-sa| वैशाख}} IAST: ''Vaiśākha''; {{lang-pi2|''Vesākha''}}; {{lang-bo|ས་ག་ཟླ་བ་དུས་ཆེན}} Wylie: ''sa-ga zla-ba dus chen'') — Делкән Бурхна шаҗна йос бәргч улсин хөн сарин арвн тавнд темдглдг Бурхн багшин хүвлсн, Бодь хутг олсн болн Һаслңга...»)
      17:51  Алтн Герл судр‎‎ 2 Түүк +2 [Ukhant Erdemt‎ (2×)]
      
17:51 (ода | сүүлин) 0 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (→‎Орчуллһснь)
      
17:50 (ода | сүүлин) +2 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (→‎Орчуллһснь)
      17:49  Мигзм йилһәнтүүк +6 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр
      16:22 Уга келтин лог Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр -әр уга болһсн халх Шаблон:Байр(аһулһнь: "{{Карточка |имя = Праздник |from = {{{from|}}} |вверху = {{карточка/название|{{{название праздника|{{{название|}}}}}}|from={{{from|}}}}} |изображение = {{wikidata|P18|{{{изображение|}}}|size={{{ши..." ор һанцхн хүв-немр орулгчнь "Ukhant Erdemt" (talk) бәәҗ.)
      16:14  Пионермудын өдр‎‎ 5 Түүк +934 [Ukhant Erdemt‎ (5×)]
  б   
16:14 (ода | сүүлин) +53 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Пионермудын көдлгән using HotCat)
  б   
16:14 (ода | сүүлин) +40 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:ЗХУ-н байрмуд using HotCat)
  б   
16:13 (ода | сүүлин) +57 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Алвн йосна биш байрмуд using HotCat)
  б   
16:13 (ода | сүүлин) +57 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр (added Category:Май сарин 19-нә байрмуд using HotCat)
      
16:12 (ода | сүүлин) +727 Ukhant Erdemt күүндән орулсн хүв-немр